Bu örnek bir sayfad?r. Bir blog yaz?s?ndan farkl?d?r çünkü belirli bir yerde sabit olarak kal?r ve teman?z?n dola??m menüsünde ba?l??? görüntülenir(ço?u tema destekler). Bir çok insan potansiyel ziyaretçilerini kar??lamak ad?na bir Hakk?nda sayfas? kullan?r. ?una benzeyen bir sayfa:

Merhaba! Gündüzleri bisikletli kurye, geceleri ise hevesli bir aktörüm, buras? da benim blogum. ?stanbul’da ya??yorum, B?d?k isminde harika bir köpe?im var ve piña colada içmeyi seviyorum. (Ve ya?mura yakalanmay?.)

\n

…ya da bunun gibi bir ?eyler:

XYZ firmas? 1971’de kurulmu?tur ve kuruldu?undan bu yana kaliteli ?eyler üretmektedir. Gotham ?ehrinde konu?lanm?? olan XYZ firmas? 2.000’in üzerinde çal??an? ile Gotham ?ehri için her ?eyin en iyisini yapmaya çal??maktad?r.

Yeni bir WordPress kullan?c?s? olarak öncelikle ba?lang?ç sayfas?na giderek bu sayfay? silip kendi sayfalar?n?z? olu?turmal?s?n?z. ?yi e?lenceler!

Soru Sor
Bir şey sormak istiyorum
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz...