Month / Ağustos 2017

    Loading posts...
  • Markaların Sosyal Medya Kullanımındaki Yanlışları

    Markalar Sosyal Medyay? nas?l kullan?yor Günümüz ko?ullar?nda markalar için sosyal medya kullan?m? bir ihtiyaç. Sosyal medyay? kullanarak iyi bir pazarlama stratejisi geli?tiren firmalar her zaman bir ad?m önde. Bu amaçlar do?rultusunda baz? markalar do?ru…

  • Milli E-Mail Yolda / Eskişehir Sosyal Medya

    Güvenli Milli E-Posta Ula?t?rma Bakan? Ahmet Arslan’?n dün kat?ld??? bir televizyon program?nda üzerinde durdu?u konulardan biride milli e-posta servisi hizmeti oldu.Bakan?n verdi?i bilgiye göre, 2018 y?l? sonuna kadar milli e-posta kullan?mda olacak.…